Disclaimer

De informatie op rickenveerle.nl wordt regelmatig aangevuld en waar nodig gewijzigd. Ondanks de constante zorg en aandacht die wij besteden aan deze website, is het mogelijk dat informatie die op deze site wordt gepubliceerd verouderd, onvolledig, of onjuist is. Mocht u onjuistheden op de website aantreffen, dan verzoeken wij u vriendelijk deze aan ons te melden.
Aan de inhoud van deze internetsite kunnen dan ook geen rechten worden ontleend en kan Rick & Veerle niet aansprakelijk worden gehouden voor de gevolgen van het gebruik, op welke wijze dan ook, van de aangeboden informatie.

Copyright
Al het beeldmateriaal op rickenveerle.nl (o.a. foto’s van werk) mag niet zonder schriftelijke toestemming van Rick & Veerle worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt door druk, fotokopie, fax, overtypen of opslag in een geautomatiseerd gegevensbestand. Voor toestemming graag een verzoek indienen bij Rick & Veerle per contactformulier, of per mail.

Rick & Veerle

By continuing to use the site, you agree to the use of cookies. more information

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close